Spustili jsme web Chrudim dnes - rozcestník chrudimské kultury.

Noc kostelů v Chrudimi

Datum: Pátek 24. května 2019 v 18:00 hodin
Místo: Chrudim

Připravujeme dvě videa. Video zveřejněné 25.5.2019 v 6.50 hod.

NOC KOSTELŮ • Římskokatolická církev 

Mše svatá v 18 hodin

Kde lidé hledali Boha? (přednáška RNDr. Tomáše Pavlíka) od 19 do 20 hodin

K čemu tu máme kostel? (přednáška P. ThLic. Ing. Jiřího Heblta) od 20 do 21 hodin

Prohlídka kůru a varhan (pod vedením MgA. Tomáše Židka, PhD.) od 21 do 22 hodin

Volná prohlídka, výklad na požádání od 21 do 23 hodin

Pátek 24. května • kostel Nanebevzetí Panny Marie

 

Mladí v kostele sv. Michaela (volná prohlídka, výklad na požádání)

Pátek 24. května od 19 do 23 hodin • kostel sv. Michaela

 

Volná prohlídka, výklad na požádání

Pátek 24. května od 19 do 23 hodin • kostel sv. Kateřiny

 

NOC KOSTELŮ • Farní sbor Českobratrské církve evangelické 

Májový koncert dětských pěveckých sborů ZUŠ Chrudim pod vedením Martina Profouse

Zveme své milé posluchače na tradiční koncert. Sbory představí svůj nový repertoár koncertní, ale i ten soutěžní, se kterým letos děti získaly několik zlatých pásem na soutěžích. Vystoupí sbory Petrklíček, Květinky a Fiori Cantanti, sbormistr Martin Profous.

V 18 hodin

Kostel ČCE Chrudim, Pardubická ulice

Vstupné dobrovolné

 

„Naučná procházka po Chrudimi husitské při příležitosti 600. výročí výbuchu husitské revoluce“ - provází Jiří Motyčka

V 19 hodin

„Křídla andělů“ - zahájení výstavy obrázků Elišky Svobodové

Ve 20 hodin

„Večerní prozpěvování...“ společné zpívání a hraní kostelních i lidových písní

Ve 20.30 hodin

„Dobrovolnictví – aneb nenápadná cesta ke smyslu“- promítání a beseda s ing Ivanou Blehovou, koordinátorkou dobrovolnického centra při Farní Charitě Chrudim

Ve 21 hodin

Modlitba a požehnání

Ve 23 hodin

Během večera Obchůdek s Fair Trade výrobky a drobné občerstvení ve farním sále; možnost pastoračního rozhovoru s farářkou Annou Lavickou nebo možnost shlédnout výstavu obrázků Elišky Svobodové          

Pátek 24. května • Evangelický kostel na Pardubické ulici

 

NOC KOSTELŮ • Církev bratrská

Začátek programu a úvodní slovo v 18 hodin

Pěvecký sbor Slavoj v 18.15 hodin

Ukázková lekce a program pro děti v 19.15 hodin

Současný život sboru v 19.30 hodin

Prohlídka sborového domu a historických sklepů ze 14. století v 19.45 hodin

Současné křesťanské chvály ve 20.45 hodin

Rozhovory a občerstvení v průběhu celého večera

Pátek 24. května • Filištínská 27, Chrudim

 

NOC KOSTELŮ • Husův sbor Církve československé husitské

Uvítací pozdrav pronese farářka Tereza Koselová.

Koncert Smíšeného pěveckého sboru Bartoloměj z Bítovan.

V 18 hodin

Koncert sólistů pěveckého sbor Malikchor.

Ve 21 hodin

Prohlídka sboru, liturgických předmětů, varhan, ukázka varhanní hudby, výstava obrazů Evy Davidové, možnost posezení a přátelského rozhovoru s organizátory, drobné občerstvení zajištěno.

Od 19 do 23 hodin

Pátek 24. května • ul. Rooseveltova 148, Chrudim

Fotogalerie