Spustili jsme web Chrudim dnes - rozcestník chrudimské kultury.

Leoš Čepický & Petr Saidl

Chrudimské hudební pátky • jaro 2019
Datum: Čtvrtek 21. března 2019 v 19:00 hodin
Místo: Velký sál Muzea

838. chrudimský hudební pátek • komorní koncert housle + kytara

V programu Antonio Vivaldi, Georg Friedrich Händel, Manuel de Falla, Arvo Pärt, Atanas Ourkouzounov, Astor Piazzolla.

Leoš Čepický

Konzervatoř v Pardubicích absolvoval v roce 1985 ve třídě prof. Ivana Štrause. Na Akademii múzických umění v Praze studoval housle u prof. Jiřího Nováka a komorní hru ve třídě prof. Antonína Kohouta (oba členové Smetanova kvarteta). Na AMU se stal primáriem Wihanova kvarteta, jehož členem je dodnes.

Zúčastnil se jak sólových tak i kvartetních soutěží. Často vystupuje jak na sólových recitálech tak i a na koncertech s orchestrem doma i v zahraničí. S Wihanovým kvartetem získal první cenu na Pražském jaru 1988 a první místo na Mezinárodní soutěži smyčcových kvartet v Londýně v roce 1991. Zároveň s tímto oceněním získal soubor i cenu publika. Pak už následovala četná evropská turné do klasických zemí komorní hudby, ale také do Singapuru, Jordánska, Austrálie, Nového Zélandu, Japonska a USA.

Pro mnohé české nahrávací společnosti natočilo Wihanovo kvarteto více než 40 CD. Během roku 2005 dokončilo nahrávku kompletního kvartetního díla L.van Beethovena.

Od roku 2007 vyučuje hru na housle na AMU v Praze a v září 2010 byl jmenován vedoucím strunné katedry HAMU.

 Hraje na housle z dilny Mistra houslare Jana B. Špidlena, kopie Guarneri del Gesu 1741.

Petr Saidl

Patří mezi nejvyhledávanější české kytaristy a pedagogy. Od roku 2006 je ředitelem Mezinárodního kytarového bienále s mistrovskými kurzy Kutná Hora.

Petr Saidl studoval na Konzervatoři v Pardubicích u Stanislava Juřici a na Vysoké hudební škole Franze Liszta ve Výmaru u Prof. Rolanda Zimmera, Prof. Jürgena Rosta a Prof. Moniky Rostové. Aktivně se zúčastnil řady kytarových kurzů, kde navštěvoval mistrovské třídy renomovaných pedagogů (G. Crosskey, J. W. Duarte, H. Käppel, C. Cotsiolis, M. I. Siewers, W. Lendle). Je držitelem řady ocenění z národních a mezinárodních soutěží. V roce 1990 byl zařazen na prémiovou listinu Českého hudebního fondu.

V roce 1993 zahájil svoji pedagogickou činnost na pardubické konzervatoři, kde od roku 2007 vede kytarové oddělení. Pravidelně vede mistrovské kurzy na významných kytarových festivalech, spolupracuje s hudebními nakladatelstvími a je zván do porot kytarových soutěží. Jako sólista i jako člen různých komorních seskupení, nejčastěji s houslistou Bohuslavem Matouškem, violistou Milanem Řehákem a také jako člen kytarového kvarteta "Guitar4mation", koncertoval v Čechách, Německu, Rakousku, Polsku, Řecku, Švýcarsku, na Slovensku a v Itálii.

Řada snímků vznikla ve spolupráci s Českým rozhlasem, rozhlasovou a televizní stanicí ORF. Natočil dvě sólová CD, dvě s kytarovým kvartetem "Guitar4mation" a další s violistou M. Řehákem.

Fotogalerie