Spustili jsme web Chrudim dnes - rozcestník chrudimské kultury.

Senior bez nehod

Datum: Úterý 26. března 2019 v 14:00 hodin
Místo: Spolkový dům

Za účelem zvýšení dopravní bezpečnosti seniorů proběhne v letech 2018 a 2019 osvětový neziskový projekt s názvem Senior bez nehod, jehož cílovou skupinou budou lidé starší 65 let.

Tvářemi projektu a kampaně - herečka Jaroslava Obermaierová a herec a zpěvák Jiří Štědroň.

Město Chrudim & Zdravé město zvou: 

Za účelem zvýšení dopravní bezpečnosti seniorů proběhne v letech 2018 a 2019 osvětový neziskový projekt s názvem Senior bez nehod, jehož cílovou skupinou budou lidé starší 65 let. 
 
Výchozí stav:
Senioři jsou v silničním provozu ve srovnání s ostatními věkovými skupinami nadprůměrně ohrožení. V roce 2015 tvořili senioři v celkové populaci České republiky 17,3 %, přičemž jejich podíl na počtu obětí dopravních nehod dosáhl 25 %. Očekává se, že v roce 2030 bude až 30 % populace starší 65 let.
Zvláště alarmujícím faktem jsou fatálnější následky nehod seniorů. Dle statistik skončí nehoda jedince ve věku 65-74 let s dvakrát vyšší pravděpodobností jako smrtelná než u osob ve věku 30-49 let. U osob starších 74 let je tato pravděpodobnost až 4x vyšší!
Hlavní cíle projektu:
  • Snížení nehodovosti seniorů a rozšíření povědomí o této problematice.
  • Seznámení se specifiky chování seniorů v provozu a doporučení opatření, jež přispějí ke zvýšení jejich bezpečnosti nejen na silnicích. 
  • Představení potenciálu moderních asistenčních systémů motorových vozidel.
  • Připomenutí pravidel silničního provozu pro řidiče, cyklisty a chodce.
  • Upozornění na zdravotní omezení vyplývající z věku účastníka silničního provozu. 
  • Informování o vedlejších účincích léků a dalších rizikových faktorech. 
Forma projektu - turné:

Po celé České republice se uskuteční 300 edukativních přednášek formou divadelních scének spojených s odborným výkladem a audiovizuální prezentací. Součástí těchto představení bude i hlasovací zařízení v publiku, díky kterému se senioři budou moci interaktivně rozhodovat o vývoji děje, což přispěje k lepšímu pochopení celé problematiky.

Do měst a obcí, ve kterých se turné přednášek neuskuteční, budou distribuovány vzdělávací balíčky a ty poslouží k edukaci seniorů v režii místních samospráv či klubů seniorů. 

Projekt Senior bez nehod je financován z fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů.

Fotogalerie